Mindenkinek van hangja! Olvass fel Te is!

Önkéntes felolvasások weblapja. Csatlakozz!

Archive for the ‘klasszikus’ Category

Kosztolányi Dezső: Esti megtudja a halálhírt (1930)

Posted by ambrusa - 2021. január 02.

Szerző: Kosztolányi Dezső (1885-1936) | Felolvassa: Ambrus Attila József | Forrás: MTA Kézirattár, Piszkozat: MS 4613/7; Tisztázat: MS 4613/8, 1930 | A felvétel készült: 2013. január 10. | Játékidő: 00:07:22 | Bitráta: 192 kbps / 44 kHz / mono | A felvétel készült: 2014. | Youtube: Megnézem | Youtube: Ambrusa alkotói stúdiója | Anchor: Meghallgatom | Spotify: Követem| Letöltés: .mp3 vagy .mp4 (23.5 Mb)

A sötét dolgozószoba íróasztalán telefon csörömpölt. Már régóta, hosszan jajveszékelt, mint elátkozott lélek, akire nem is figyelnek. Olykor – úgy rémlett – elfáradt és abbahagyta, de később megint csak rázendített, pörölt és csörgött. Ez a kis acélgép itt, a kéziratpapírok és könyvek közé temetve, az egyetlen élőlény volt. Esti Kornél a hálószobájában aludta a későn fekvők mély, egészségtelen reggeli álmát. Óriási ágya a lepedők és paplanok vitorláival fehér gályaként vonszolta őt, imbolyogva, álmatlanság szirtjei és zátonyai között, álmok különös dagályán. Tegnap hajnali háromkor került ágyba. Sokáig nem bírt elaludni. Most alig lélegzett. Kócos volt, mozdulatlan és sápadt.

 

Posted in klasszikus, szépirodalom | Címkézve: , , , , , , , | Leave a Comment »

Rideg Sándor: Indul a bakterház

Posted by ambrusa - 2020. december 28.

Szerző: Rideg Sándor (1903-1966) | Megjelenés: Szépirodalmi, Budapest, 1975 | Felolvassa: Bakonyi Orsolya | A felvétel készült: 2020. decembere | Youtube: Megnézem | Youtube: Bakonyi Orsolya

„Regényemben mindössze arról teszek bizonyságot, hogy egy szekérderéknyi vidámság jobban élteti az embert, mint száz vagon keserves sóhajtás és ugyanannyi szomorúság… Jelen munkámat annak idején azért írtam, hogy olvasóimat megajándékozzam a szertelen vidámság és nevetés örömével és ez alkalomként szolgált nekem arra is, hogy támadást intézzek a határtalan butaság világa ellen, amelyet tiszta szívből utáltam.” (Rideg Sándor)

Posted in humor, klasszikus, video | Címkézve: , , , , | Leave a Comment »

Gorkij, Maxim: A kisfiú és a kislány, akik nem fagytak meg

Posted by ambrusa - 2020. december 20.

Szerző: Gorkij, Maxim | Felolvassa: Ambrus Attila József | Játékidő: 00:21:30 | Bitráta: 192 kbps / 44 kHz / mono | A felvétel készült: 2017. december 23. | Youtube: Megnézem | Youtube: Ambrusa alkotói stúdiója | Anchor: Meghallgatom | Spotify: Követem| Letöltés: .mp3 vagy .mp4 (48.3 Mb)

Régtől fogva az a szokás, hogy a karácsonyi elbeszélésekben megfagyasztanak évente néhány szegény kisfiút és kisleányt. A jobbacska karácsonyi elbeszélés hőse, a kisfiú vagy a kislány, rendszerint valami nagy ház ablaka előtt áll, és az üvegen keresztül gyönyörködik a pazar szobákban tündöklő karácsonyfában, sok kellemetlenséget és keserűséget érez át, azután megfagy. Megértem a karácsonyi elbeszélések szerzőinek jó szándékát, noha hőseikkel szemben kissé kegyetlenek; tudom: csak azért ítélik fagyhalálra a szegény kisfiúkat és kislányokat, hogy emlékeztessék a gazdag gyermekeket: vannak ám szegények is. De én mégsem merem rászánni magam, hogy megfagyasszak akár egyetlen szegény kisfiút vagy kisleányt is, még ilyen – fölöttébb nemes – cél érdekében sem…

 

Posted in klasszikus, szépirodalom, video | Címkézve: , , , , , , , | Leave a Comment »

Krúdy Gyula: Jézuska csizmája (Krúdy Gyula karácsonyi írásai)

Posted by ambrusa - 2020. december 19.

Szerző: Krúdy Gyula (1878-1933) | Felolvassa: Ambrus Attila József | Játékidő: 01:21:27 | Bitráta: 192 kbps / 44 kHz / mono | A felvétel készült: 2012 decembere | Youtube: Megnézem | Youtube: Ambrusa alkotói stúdiója | Anchor: Meghallgatom | Spotify: Követem| Letöltés: .mp3 (111.3 Mb) vagy .mp3 (818.1 Mb) vagy .mp4 (1.3 Gb)

A kötetben olvasható írások: [00:00:03] 6/0. Impresszum | [00:00:27] 6/1. Téli szelek | [00:11:07] 6/2. Középkori álom | [00:25:29] 6/3. Madame Louise délutánjai | [00:54:49] 6/4. Jézuska csizmája | [01:11:00] 6/5. Magyar író karácsonya | [01:15:38] 6/6. Karácsony este

 

Posted in klasszikus, szépirodalom, video | Címkézve: , , , , , , | Leave a Comment »

Isaac Bashevis Singer (יצחק באַשעװיס זינגער): Hanuka

Posted by ambrusa - 2020. december 18.

Szerző: Singer, Isaac Bashevis | Fordította: Borbás Mária | Felolvassa: Ambrus Attila József | Játékidő: 00:09:50 | Bitráta: 192 kbps / 44 kHz / mono | A felvétel készült: 2017. december 23. | Youtube: Megnézem | Youtube: Ambrusa alkotói stúdiója | Anchor: Meghallgatom | Spotify: Követem| Letöltés: .mp3 vagy .mp4 (26.6 Mb)

 

Posted in klasszikus, szépirodalom, video | Címkézve: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Örömhír (Lukács Evangéliuma 2:1, 3:20)

Posted by ambrusa - 2020. december 14.

Felolvassa: Ambrus Attila József | Játékidő: 00:03:07 | Bitráta: 192 kbps / 44 kHz / mono | A felvétel készült: 2020 | Youtube: Megnézem | Youtube: Ambrusa alkotói stúdiója | Anchor: Meghallgatom | Spotify: Követem| Letöltés: .mp3 vagy .mp4 (10.9 Mb)

Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát…

 

Posted in klasszikus, video | Címkézve: , , , , , | Leave a Comment »

Babits Mihály: Karácsonyi Madonna

Posted by ambrusa - 2020. december 13.

Szerző: Babits Mihály | Felolvassa: Ambrus Attila József | Játékidő: 00:0: | Bitráta: 192 kbps / 44 kHz / mono | A felvétel készült: 2018 | Youtube: Megnézem | Youtube: Ambrusa alkotói stúdiója | Anchor: Meghallgatom | Spotify: Követem| Letöltés: .mp3 vagy .mp4 (50.0 Mb)

Hármat fordult a nagy kulcs visszafelé s a fakófájú vasas kapu a kőapostolok alatt meg se rengett; s a kecskearcú sekrestyés elbicegett a téren. Gyönyörű éjszaka volt; a csillagok azzal a hideg tisztasággal lobogtak, mellyel csak télen tudnak. A nagy gót torony kíváncsian nyújtotta nyakát, mintha tekintetével követné a belőle távozó kucsmás alakokat a szűk mellékutcákba. A levegő üvegből volt és minden átlátszó s az óraütés hangja mint a kristály csengett. Karácsony éjjele volt…

 

Posted in klasszikus, szépirodalom, video | Címkézve: , , , , , | Leave a Comment »

Móricz Zsigmond: Boldog Karácsonyt!

Posted by ambrusa - 2020. december 12.

Szerző: Móricz Zsigmond | Felolvassa: Ambrus Attila József | Játékidő: 00:08:20 | Bitráta: 192 kbps / 44 kHz / mono | A felvétel készült: 2018 | Youtube: Megnézem | Youtube: Ambrusa alkotói stúdiója | Anchor: Meghallgatom | Spotify: Követem| Letöltés: .mp3 vagy .mp4 (26.3 Mb)

Karácsony! Az ember gyermekké lesz újra. Gyermek lenni… boldog lenni. Megelégedett, mert nincs több vágya, csak elérhető. Vannak boldogtalan gyermekek, de azok betegek. Az egészséges gyermek élethullámának csúcsa a Karácsony…

 

Posted in klasszikus, szépirodalom, video | Címkézve: , , , , , | Leave a Comment »

Móra Ferenc: Karácsonyi misztérium 1928-ban

Posted by ambrusa - 2020. december 10.

Szerző: Móra Ferenc | Felolvassa: Ambrus Attila József | Játékidő: 00:12:17 | Bitráta: 192 kbps / 44 kHz / mono | A felvétel készült: 2018 | Youtube: Megnézem | Youtube: Ambrusa alkotói stúdiója | Anchor: Meghallgatom | Spotify: Követem| Letöltés: .mp3 vagy .mp4 (50.1 Mb)

A mennyek országának vannak olyan titkai, amiket csak a kisgyerekek ismernek, akik még közel vannak az éghez és a költők, akik közel vannak a kisgyerekekhez. Például tudják-e azt a felnőtt, okos emberek, hogy a mennyországban minden karácsonykor csinálnak a kis Jézusnak egy betlehemet? Egészen olyant, amilyennel régebben a betlehemesek jártak itt lent a földön, míg a világ hatalmasai be nem tiltották a karácsonyi kántálást, de sokkal nagyobbat.

 

Posted in klasszikus, szépirodalom, video | Címkézve: , , , , , | Leave a Comment »

Mikszáth Kálmán: Karácsonyi legendák

Posted by ambrusa - 2020. december 09.

Szerző: Mikszáth Kálmán | Felolvassa: Ambrus Attila József | Játékidő: 00:11:49 | Bitráta: 192 kbps / 44 kHz / mono | A felvétel készült: 2018 | Youtube: Megnézem | Youtube: Ambrusa alkotói stúdiója | Anchor: Meghallgatom | Spotify: Követem| Letöltés: .mp3 vagy .mp4 (50.9 Mb)

Jézus tanít, csodákat művel, tapasztalati utakat tesz Péter apostollal s néha meg is tréfálja Péter urat. Menyi legenda és parabola! De ezek mind elhalványodhatnak idővel, míg a karácsonyest poézise soha meg nem szűnhet, meg nem fakulhat, mert a világ legerősebb sziklájára, a gyermekek iránti szeretetre van fölépítve…

 

Posted in klasszikus, szépirodalom, video | Címkézve: , , , , , | Leave a Comment »

Tömörkény István: A szent hét a homokon

Posted by ambrusa - 2020. december 06.

Szerző: Tömörkény István | Felolvassa: Ambrus Attila József | Játékidő: 00:16:17 | Bitráta: 192 kbps / 44 kHz / mono | A felvétel készült: 2018 | Youtube: Megnézem | Youtube: Ambrusa alkotói stúdiója | Anchor: Meghallgatom | Spotify: Követem| Letöltés: .mp3 vagy .mp4 (135.3 Mb)

Hát igen. A téli ünnep más, mint a tavaszi. A tavaszi vidám, nevetgélő, játékos, a tanya-kertben szinte csilingel a sok virág, nyilik a rózsa, a szarka cserreg az útszélen a gyenge ákác tetején és az ég kék tisztaságában valódi fényességek uralkodnak. A nap is nevet és érlel, növeszt mindent, mert jóltevő s reggel amikor fölkél, őt köszönteni szokás.

 

Posted in klasszikus, video | Címkézve: , , , , , | Leave a Comment »

Harsányi Zsolt: Betlehem

Posted by ambrusa - 2020. december 04.

Szerző: Harsányi Zsolt | Felolvassa: Ambrus Attila József | Játékidő: 00:06:57 | Bitráta: 192 kbps / 44 kHz / mono | A felvétel készült: 2019 | Fotó: Pixabay.com (Open Access) | Youtube: Megnézem | Youtube: Ambrusa alkotói stúdiója | Anchor: Meghallgatom | Spotify: Követem| Letöltés: .mp3 vagy .mp4 (52.9 Mb)

A falu már majdnem két hete egészen felfordult. Azelőtt nem járt errefelé senki, az út kiesett a fővonalból, állandó volt a csend és a nyugalom. De mióta annak az ismeretlen fiatalasszonynak könyörületesen szállást adtak az istállóban, s ő ott megszülte gyermekét, nyüzsögve tódultak ide az emberek idegenből…

 

Posted in klasszikus, video | Címkézve: , , , , , | Leave a Comment »

Jorge Luis Borges: Paracelsus rózsája

Posted by ambrusa - 2020. május 05.

Szerző: Borges, Jorge Luis | Fordította: Scholz László | Felolvassa: Ambrus Attila József | Megjelent: Jorge Luis Borges: A titkos csoda, Európa, Budapest, 1986 | Illusztráció: Andy Baron | Játékidő: 00:11:31 | Bitráta: 192 kbps / 44 kHz / mono | A felvétel készült: 2016. november 17. | Illusztráció: Pixabay.com | Youtube: Meghallgatom | Youtube: Ambrusa alkotói stúdiója | Letöltés: .mp3 (10.5 Mb) vagy .mp4 (53,4 Mb)

Kétszobányi pinceműhelyében fohásszal fordult egyszer Paracelsus Istenhez – az ő megfoghatatlan istenéhez, bármelyik istenhez –, hogy küldjön néki egy tanítványt. Alkonyodott. A kandallóban pislákoló tűz kósza árnyakat vetett. Paracelsusnak nehezére esett volna felállni és meggyújtani a vaslámpát. Olyannyira erőt vett rajta a kimerültség, hogy meg is feledkezett az iménti kéréséről. Már eltűnt az éjszaka homályában az olvasztókemence, a sok porlepte lombik, amikor egyszerre csak kopogás hallatszott…

 

Posted in fantasy, klasszikus | Címkézve: , , , , | Leave a Comment »

Film hangsáv narratálva: A ​Kilimandzsáró hava

Posted by ambrusa - 2020. április 01.

Cím: A ​Kilimandzsáró hava [The Snows of Kilimanjaro ] (1952) amerikai kalandfilm | Narrátor: Gépész
Rendező: Henry King | Író: Ernest Hemingway | Forgatókönyvíró: Casey Robinson | Zeneszerző: Bernard Herrmann | Szereplők: Gregory Peck = Harry Street; Susan Hayward = Helen; Ava Gardner = Cynthia Green
A felvétel készült: 2020/március | Játékidő: 01:35:09 (95 perc) | Bitráta: 128 kbps / 22 kHz / stereo
Megjegyzés: A hangoskönyv a „Látássérült Emberek Megsegítésére” c. projekt keretében készült. Kereskedelmi forgalomba nem hozható!

A Kilimandzsáró 19710 láb magas, hóval borította hegy. Afrika legmagasabb pontja. Közel a nyugati csúcshoz egy leopárd megfagyott tetemére bukkantak. Senki sem tudta megmagyarázni, mit keresett a leopárd ilyen magasan…? Egy híres író és vadász sebesülten fekszik Afrikában. A vízilovak tömeges úszó vonulását akarta közelebbről lefényképezni, amikor megtörtént a tragikus baleset. Addig, amíg a betegszállító repülőgépre vár, emlékezetében leperegnek életének legfontosabb eseményei. A halál közelségében megérinti és megérti a leopárd rejtélyét, miért is fekszik több ezer méter magasban, megfagyva a Kilimandzsáró tetején. Az Éghez oly közel. Az Irodalmi Nobel-díjas Ernest Hemingway egyik legismertebb, szerelemről, halálról, tisztességről szóló különös hangulatú novellájának felhasználásával készült film olyan kivételes tehetségű színészek játékának ad teret, mint az Oscar-díjas Gregory Peck, Susan Hayward és az Oscar-díjra jelölt Ave Gardner.

Youtube: Meghallgatom | Archive.org: Meghallgatom | Megnézem a filmet narráció nélkül: Megnézem | Letöltés: .mp3 (87.1 Mb)

A ​Kilimandzsáró hava [The Snows of Kilimanjaro ] (1952) amerikai kalandfilm

Posted in hangsáv, klasszikus | Címkézve: , | Leave a Comment »

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem

Posted by ambrusa - 2019. március 08.

Szerző: Karinthy Frigyes (1887-1938) | Előadja: Bakonyi Orsolya | A felvétel készült: 2019. március 8.
Hangoskönyves megjelenés: Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem. Magánkiadás, Pécs, 2019
Felelős szerkesztő és kiadó: Ambrus Attila József | ISBN 978-615-81221-0-8
Hangoskönyv a MEK-ben: Mek.oszk.hu/19100/19144 | Szöveg a MEK-ben: Mek.oszk.hu/00700/00719
Játékidő: 02:22:47 (143 perc) | Bitráta: 192 kbps / 44 kHz / mono
Winamp lejátszóval letöltés nélkül is meghallgatható: menu.m3u
A hangoskönyv letölthető egyben: .zip (198,3 Mb)
Megjegyzés: OPEN ACCESS – A hangoskönyv a „Látássérült Emberek Megsegítésére” c. projekt keretében készült. A Hangoskönyv szabadon letölthető és változtatás nélkül terjeszthető, de kereskedelmi forgalomba nem hozható!

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem - Hangoskönyv (Előadja: Bakonyi Orsolya)

A Tanár úr kérem Karinthy egyik legjelentősebb műve, korai írói korszakából származik. Részletekben készült karcolatfűzér, mint az Így írtok ti. Első megjelenése óta változatlan gyönyörűséget szerez felnőtt és fiatal új meg új nemzedékének. A kötet alaphangulatát a Bevezetés édesbús nosztalgiája üli meg. Az író a képzelet és valóság rendjét megfordítva tér vissza a gyermekkorhoz. A karcolatok azt elevenítik meg, ami a diákkorban kedély és humor és emlék és szép fiatalság: a nagy ugratások fékeveszett röhögését (Röhög az osztály), a kamaszkor lelkes, gyermekes álmait (Lógok a szeren), a kamaszfiúk szemével nézett lányokat (A lányok) és a csodákat ígérő tudományt (Kísérletezem). A kötet másik rétege az Így írtok ti-vel rokon: a stílus bravúrja ismertet rá mindenkit a jótanuló és a rossztanuló feleletének, dolgozatának, a kisdiáknapló bájos esetlenségének örökemberi tipikusságára. A műfaj törvénye a rövidség és a tömör jellemzés bűvészmutatványait hozza ki Karinthyból, egy-két mondattal életre tudja kelteni figuráit és helyzeteit: a „bukott férfit”, és a tanár urat, aki elbuktatta, az elkésés, a tankönyvelkótyavetyélés, a bizonyitványmagyarázat és a gyermekhazugság lélektanát. A kötet a világirodalomnak ahhoz a ritka rétegéhez tartozik, amelyet felnőtt és gyerek egyforma örömmel vesz kézbe, s aki gyermekkorában már olvasta, szívesen olvassa felnőttfejjel is újra. (Legeza Ilona)

Olvass tovább »

Posted in humor, klasszikus, szépirodalom, video | Címkézve: , , , | Leave a Comment »