Mindenkinek van hangja! Olvass fel Te is!

Önkéntes felolvasások weblapja. Csatlakozz!

Saját készítésű e-könyveink

Úgy döntöttünk, hogy 2014-től kezdve saját szerkesztésű/készítésű ingyenes e-könyveket is megosztunk veletek a honlapunkon. Ezek a könyvek változtatás nélkül szabadon terjeszthetőek. Mivel az oldal fő profilja a hanganyagokban rejlik, ezért joggal kérdezhetik egyesek, hogy miért nyitunk az e-könyvek felé is. Nos, a válasz egyszerű. A két profil nagyon is összevág. A fő kapocs maga az irodalom és a digitális lét. Mivel a hanganyagokat jórészt mobileszközön hallgatják meg a letöltőink, így felvetődött az a gondolat is, hogy ha már mp3-akat letöltenek tőlünk, akkor miért ne töltenének le e-könyveket is.

Vállaljuk papíron már megjelent és/vagy új, digitálisan megírt prózai szépirodalmi művek e-könyvként való teljes adminisztrációját és hivatalos magánkiadását (ISBN számmal ellátva a könyv adatait a Nemzetközi ISBN Központnak is átadva). E-könyves megjelenés esetében a kéziratot csak a szerzőtől és/vagy jogtulajdonostól fogadunk el. Amennyiben a kötet ingyenesen közzétehető, akkor azt megjelentetjük az oldalunkon és a Magyar Elektronikus Könyvtár számára is átadjuk.

Amennyiben a szerző/jogtulajdonos csak a digitalizálásra tart igényt, akkor a megbeszélt formában és formátumban a könyvet átadjuk számára további felhasználás céljából, de annak közzétételét már a szerzőre/jogtulajdonosra bízzuk. Várjuk azoknak a szerzőknek a jelentkezését, akik igényt tartanak valamely saját jogtulajdonú könyvüknek a digitális elkészítésére/megjelentetésére. Az előzetes megbeszélés során felmérjük az igényt, és a ráfordítandó munka összefüggésében tudunk további ajánlatot tenni. A kölcsönös megegyezés után a könyve(ke)t rövid határidőn belül elkészítjük a megrendelt formátumban. Amennyiben kérdése van a könyvkiadással kapcsolatban, írjon a ambrusa@lib.pte.hu címre.


 

REFERENCIÁINK

Boér Péter Pál: Szabályerősítő (Válogatott novellák) (Magánkiadás, Pécs, 2018)

ISBN (html) 978-615-80769-9-9 | ISBN (pdf) 978-615-80769-5-1
ISBN (epub) 978-615-80769-6-8 | ISBN (mobi) 978-615-80769-7-5
ISBN (prc) 978-615-80769-8-2

Harmincnyolc novella. Ennyi írást tartalmaz Boér Péter Pál legújabb válogatása, amelyet ebben az e-könyvben nyújtunk át olvasóinknak. Az elbeszélések mindegyike az életből ellesett, szerkesztésében találékony, szürrealisztikus hangvételû, tanulságos írás. Hogy milyen gazdag realisztikus kifejezéssel él, lebilincselő lendülettel, történetfonással alkot az író, már az első elbeszélés is jelzi. Aki szereti az ízes beszédet, fordulatosnál fordulatosabb sztorikat, annak jó szívvel ajánlom Boér Péter Pál válogatott írásait. (Dudás Sándor)

Letöltés 9 formátumban:
.mp3 | .html | .pdf | .epub | .prc | .mobi | .doc | .rtf | .txt

Letöltés egyben: .zip

Ferenc Arató - Aranka Varga: A Handbook for learning together - an introduction to co-operative learning. University of Pécs, Pécs, 2015 Ferenc Arató – Aranka Varga:
A Handbook for learning together – an introduction to co-operative learning

University of Pécs, Pécs, 2015

ISBN (html) 978-963-642-953-9 | ISBN (pdf) 978-963-642-954-6
ISBN (epub) 978-963-642-951-5 | ISBN (mobi) 978-963-642-952-2

This handbook is intended for teachers teaching in primary and secondary schools, as well as for teacher trainees. In our opinion, co-operative learning may be of interest for society since it defines the outlines and practical system of such a general human improvement and human management paradigm that can be applied effectively in all forms of social co-existence. However, this handbook primarily summarises the important and essential knowledge, theoretical and practical fundamentals and attitudes for teachers or future educators, without which it is difficult to grasp the essence of co-operative learning…

Letöltés 7 formátumban: .html | .pdf | .epub | .prc | .mobi | .stream | .zip

Bárdossy Ildikó - Forray R. Katalin - Kéri Katalin (szerk.) Tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez. PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 2006 Bárdossy Ildikó – Forray R. Katalin – Kéri Katalin (szerk.): Tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez. PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 2006

ISBN (print) ISBN 963 9704 25 3

A tankönyv összeállítása során abból indultunk ki, hogy a neveléstudomány mindegyik nagy egyetemi műhelyének vannak olyan sajátos területei, amelyeket ott dolgoztak ki, ott művelnek legmagasabb szinten vagy – szerényebben fogalmazva – ott terjesztik ki a képzést leghatározottabban az adott irányban. Úgy véljük, hogy a lineáris képzés bevezetését megelőző, az ország különböző neveléstudományi tanszékeivel és szakjaival történő egyeztetéseknek, az e munkát támogató szervezetek és anyagi források alapján létrejövő tananyagok kidolgozásának közös célja lehet, hogy az oktatásban valamennyi, így készült tananyagot fel tudjuk majd használni saját szakunk oktatói munkájában is. Tehát nem törekedünk a teljességre, hanem csupán néhány ránk jellemző, a szakunkon oktatott terület bemutatására és tananyagként történő felhasználására.

Letöltés 5 formátumban: .html | .pdf | .rtf | .mp3 | .zip

Reisz László: Könyvtár(k)arcok. “K” mint könyvtár, avagy a skarlát jelzet
Magánkiadás, Pécs, 2016

ISBN 978-615-80005-9-8 [hangoskönyv] | ISBN 978-615-80476-0-9 [html]
ISBN 978-615-80476-1-6 [pdf] | ISBN 978-615-80476-2-3 [epub]
ISBN 978-615-80476-3-0 [mobi] | ISBN 978-615-80476-4-7 [prc]

A jelen igénytelen munkájában a szerző megkíséreli bemutatni a modern könyvtár kialakulásának ontogenezisét, parthenogenezisét, valamint hermeneutikáját, teleológiáját és az olvasókkal folytatott intézményi metakommunikációs struktúrájának fejlődését a priori kezdeményezésekből kiindulva az információk redisztribúciójának többkomponensű interdiszciplináris folyamatában. (…) Amúgy a leírtak személyes, az egyetemtől kezdődő, több évtizedes könyvtárosi tapasztalataimon alapulnak…, tehát ne a tükörre haragudjanak. — Letöltés 9 formátumban: .mp3 | .html | .pdf | .epub | .prc | .mobi | .doc | .rtf | .mp4

Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák
neveléstörténetének kutatásáról (historiográfiai áttekintés) PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 2015

Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról (historiográfiai áttekintés)

PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 2015
ISBN (html) 978-963-429-044-5 | ISBN (pdf) 978-963-642-900-3
ISBN (epub) 978-963-429-045-2 | ISBN (mobi) 978-963-429-046-9

A nevelés- és művelődéstörténet alapot jelenthet ahhoz, hogy a leendő pedagógusok képzésük során a térben és időben tág, a fogalom széles értelmében vett egyetemes ismeretekkel, az ezekre épülő, ezekből kibontható gondolkodásmóddal is találkozzanak. Ebben a könyvben ezért arra teszünk kísértet, hogy egyrészt rövid áttekintést adjunk a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról, a tématerület legfontosabb nemzetközi szakirodalmának és kutatási tendenciáinak alakulásáról, a posztkolonialista szemléletmódról. Másrészt megpróbálkozunk annak vázlatos bemutatásával, hogy a neveléstörténet külföldi és hazai…

   Letöltés 6 formátumban:
   .html | .pdf | .epub | .prc | .mobi | .stream

Sipos Anna Magdolna, Varga Katalin, Egervári Dóra: NET! Mindenekfelett? PTE FEEK, Pécs, 2015

Sipos Anna Magdolna, Varga Katalin, Egervári Dóra: NET! Mindenekfelett?

PTE FEEK, Pécs, 2015
ISBN (html) 978-963-642-974-4 | DOI 10.15170/KPVK.2015.00003
ISBN (pdf) 978-963-642-973-7 | DOI 10.15170/KPVK.2015.00004
ISBN (epub) 978-963-642-975-1 | DOI 10.15170/KPVK.2015.00001
ISBN (mobi) 978-963-642-976-8 | DOI 10.15170/KPVK.2015.00002

Könyvünk az információs műveltség hazai állapotát vizsgáló empirikus kutatás eredményeként, annak mintegy összefoglalásaként, szintéziseként készült el. A kutatás a Pécsi Tudományegyetem által elnyert, az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0005, Jól-lét az információs társadalomban című program részeként létrejött, négy fős kutatócsoport munkájának köszönhetően, A digitális megosztottság komparatív analízise alcímen valósult meg.

   Letöltés 4 formátumban: .html | .pdf | .epub | .prc

Orsós Anna (szerk.): A romológia alapjai. PTE BTK NI, Pécs, 2015

Orsós Anna (szerk.): A romológia alapjai.

PTE BTK NI, Pécs, 2015. — ISBN (Print): 978-963-642-821-1
ISBN (html) 978-963-642-945-4 | DOI 10.15170/BTK.2015.00007
ISBN (pdf) 978-963-642-946-1 | DOI 10.15170/BTK.2015.00008
ISBN (epub) 978-963-642-943-0 | DOI 10.15170/BTK.2015.00005
ISBN (mobi) 978-963-642-944-7 | DOI 10.15170/BTK.2015.00006

Kötetünk épít a korábban már megjelent két összefoglaló műre, Romológia – Ciganológia 2000, illetve az Ismeretek a romológia alapképzési szakhoz 2006. Az azóta eltelt 10-15 évben egyrészt számos új ismerett el bővültek ezek a tématerületek, másrészt nem volt teljes körű az e könyvekben felvonultatott , általunk művelt témák köre sem. Ez indokolta, hogy elkészítsünk egy újabb, hiánypótló kiadványt, amely új szempontokkal, új tanulmányokkal és természetesen új szerzőkkel is bővíti a korábbi összefoglaló műveket…

   Letöltés 4 formátumban: .html | .pdf | .epub | .prc

Varga Aranka (szerk.): A nevelésszociológia alapjai. PTE BTK NI, Pécs, 2015

Varga Aranka (szerk.): A nevelésszociológia alapjai.

PTE BTK NI, Pécs, 2015. — ISBN (Print): 978-963-642-805-1
ISBN (html) 978-963-642-852-5 | DOI 10.15170/BTK.2015.00003
ISBN (pdf) 978-963-642-853-2 | DOI 10.15170/BTK.2015.00004
ISBN (epub) 978-963-642-850-1 | DOI 10.15170/BTK.2015.00001
ISBN (mobi) 978-963-642-851-8 | DOI 10.15170/BTK.2015.00002

A nevelésszociológia “az a szakszociológia, amely a különböző társadalmi közösségeket szocializáció közben mint a nevelés alanyait, illetve tárgyait vizsgálja. A nevelésszociológia fogalmának meghatározására – sem tárgyát, sem feladatait illetően – nem alakult ki egységes vélemény. Ezért nevelésszociológiáról – vagy az egyes részletkérdéseiről – szóló feldolgozásokban a legkülönfélébb értelmezési lehetőségek fordulnak elő” – Kozma Tamás, az első magyar nyelvű nevelésszociológiai kötet szerzője ekként mutatja be a tudományterületet az MTA Pedagógiai Bizottság Nevelésszociológiai Albizottság alakuló ülésén.

   Letöltés 4 formátumban: .html | .pdf | .epub | .prc

Schmelczer-Pohánka Éva (szerk.): Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban. PTE EK és Tudásközpont, 2014

Schmelczer-Pohánka Éva (szerk.): Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban.

PTE EK és Tudásközpont, Pécs, 2014
ISBN (Print [Pdf], 2007): 978-963-642-155-7 — ISBN (html, 2014): 978-963-642-669-9
ISBN (mobi, 2014): 978-963-642-670-5 — ISBN (epub, 2014): 978-963-642-671-2
Lib.pte.hu

“…használd ezt a könyvtárat… a haza tisztességére és oltalmára, magad és mások hasznára.” Ezt a mottót választottuk akkor, amikor elhatároztuk, hogy “Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban” címmel tudományos konferenciát szervezünk. A Klimo Könyvtár frissen megjelent betűrendes katalógusának megjelenése kapcsán először szerveztünk olyan tudományos szimpóziumot, amellyel azt kívántuk bizonyítani, hogy a különféle tudományterületek művelői – jogászok, történészek, botanikusok vagy könyvtárosok – találnak kutatásra érdemes témát a Klimo-gyűjteményben. A kötet digitális verziója 2014 végén készült el.

   Letöltés 4 formátumban: (pdf | html | mobi | epub)lib.pte.hu

Vándorsólyom Kisasszony Variációk. Rajongói kiadás, Pécs, 2014

Ambrus Attila József (szerk.): Vándorsólyom Kisasszony Variációk

Magánkiadás, Pécs, 2014. — ISBN 978-615-80005-0-5
Multimediaplaza.com

Ez az e-könyv Ransom Riggs: Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei (Kossuth Kiadó, Budapest, 2011) című nagyszerű könyv tiszteletére jött létre. A kiadványban szereplő írások és képek többsége a Kossuth Kiadó Zrt. gondozásában megjelent könyv hivatalos facebook oldaláról származnak. A könyvben szereplő riportok és szépirodalmi művek a facebook oldalon 2011-ben meghirdetett irodalmi játékra beérkezett pályamunkák oldaláról származnak. Az irodalmi játékban az olvasókat arra buzdították, hogy régi fényképekhez írjanak történeteket és azokat küldjék be a facebook oldalra.

   Letöltés: .epub | .pdf

Kéri Katalin: Decemberi csillagok. Magánkiadás, Pécs, 2014

Kéri Katalin: Decemberi csillagok

Magánkiadás, Pécs, 2014. — ISBN 978-963-89901-9-8
Multimediaplaza.com

Ez a decemberi hétfő is úgy kezdődik, mint a többi. A 14 éves Juli iskolába indul, de balszerencséjére az otthoni nyuszifüles papucsban. Ráadásul az első órán matek dolgozatot ír. Utána pedig egy unalmas történelem órán arról ábrándozik, hogy az iskola helyett bárcsak a régi Párizsban találná magát. És csodák csodája, álma az időutazásról teljesül…

A kisregény egy 21. századi vagány kamaszlány 1895-ös párizsi kalandjairól szól. Négy felemelő, mulatságos és romantikus nap történetéről, melyek során Juli nem csak a múltat ismeri meg jobban, hanem önmagát és a szerelmet is.

   Letöltés: .epub

Kéri Katalin: A csend útja. Magánkiadás, Pécs, 2014

Kéri Katalin: A csend útja

Magánkiadás, Pécs, 2014. — ISBN 978-963-89901-8-1
Multimediaplaza.com

A szerelem szépségesebb a legszebb álomnál, és hatalmasabb, mint bármely érzés a világon. Amikor elindul felénk, lábujjhegyen közeledik a csend útjain. Aztán ha odaér a szívünkhöz, minden muzsikálni kezd, végtelenné tágul az ég. Emelkedünk és süllyedünk, megszólal igazi, legbensőbb lényünk, és kitárulnak énünk titkos kapui.

Kéri Katalin novellái a szerelem csodálatos erejéről szólnak, melynek ragyogásán nem foghat sem az elválás, sem a halál. Könnyesen szép történeteket fon egybe a kötet, melyek helyszíne a napsütötte Andalúzia, mediterrán városok és tengerpartok. A régmúlt időket is felidéző, színekkel és illatokkal teli írások végzetes és felejthetetlen találkozásokról szólnak, szereplőik pedig az örök Férfi és Nő.

   Letöltés: .epub


Az oldalon közzétett e-book könyvek jogállása

Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább! 2.5 Magyarország (CC BY-NC-SA 2.5 HU)
by-nc-sa

 

Egy hozzászólás a “Saját készítésű e-könyveink”

  1. […] Saját készítésű e-könyveink […]

Minden vélemény számít! Írd meg a Tiédet!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d blogger ezt szereti: