Mindenkinek van hangja! Olvass fel Te is!

Önkéntes felolvasások weblapja. Csatlakozz!

Posts Tagged ‘Kosztolányi Dezső’

Kosztolányi Dezső: Szemetes (1920)

Posted by ambrusa - 2012. október 22.

Szerző: Kosztolányi Dezső (1885-1936) | Előadja: TeddyTed [Engler József]
Megjelent: Kosztolányi Dezső: Béla, a buta. Athenaeum, Budapest, 1920
A szöveg elérhető a MEK-ben: Mek.oszk.hu/07200/07279/07279.htm#9
A felvétel készült: 2012 | Játékidő: 00:18:30 | Bitráta: 96-128 kbps / 44 kHz / stereo

Valamikor kemény és önérzetes ember volt, aki a hústól és büszkeségtől dagadt. Műhelyében sivalkodott a fűrész, mint a kismalac és a gyalupadjáról, akár a táviratszalagok, hosszú, fehér forgácsok gombolyodtak. Januárban, mikor maga az égbolt is beteg, – csupa fekete nyálka és szürke hurut – öt éves, egyetlen kisfia hirtelen lázat kapott, mellét apró piros pöttyök lepték el és meg sem érkezett az orvos a szomszédos faluból, pár óra mulva meghalt. Ez a csapás doronggal verte fejbe. Elnémította és megsüketítette. Hónapok multán is mély-mély csodálkozás fogta el, valahányszor felébredt, hogy mindez megtörténhetett és a föld oly keveset változott. Ürességet érzett a fejében és a szívében, maga körül, mintha elvettek volna előle valamit, ami eddig védte és az egész vad világ a mellére borulna. Azóta egyetlen zavaros álom az élete. Sokat aludt, egészségtelen, hosszú álommal, nappal is. Dolgozni nem tudott. Vonogatta a vállát és ásított. Majd álmatlanság gyötörte. Izgatottan járt-kelt, cél nélkül csatangolt, lesoványodott és megöregedett, pedig csak akkor mult el huszonkilenc éves.

Kosztolányi Dezső: Szemetes (1920) — Előadja: TeddyTed

Reklámok

Posted in klasszikus, szépirodalom | Címkézve: , , , | Leave a Comment »

Kosztolányi Dezső: Zsivajgó természet (1930)

Posted by ambrusa - 2012. október 16.

Szerző: Kosztolányi Dezső (1885-1936) | Előadja: Majlinger Diána
Megjelent: Kosztolányi Dezső: Zsivajgó természet. Genius, Budapest, 1930
A szöveg elérhető a MEK-ben: Mek.oszk.hu/09500/09535
A felvétel készült: 2012 | Játékidő: 01:12:44 | Bitráta: 128 kbps / 44 kHz / mono

Kosztolányi Dezső: Zsivajgó természet (1930) Kosztolányi Dezső bámulatos élet-szeretetéről sokat hallhattunk. Az élet minden kis részletét elfogultan, elfogadóan szemléli, a megszokottól eltérő módon. Épp ezért, ha írásait olvassuk, gyakran elcsodálkozunk, hiszen a dolgokat az ő szemével egészen új megközelítésben látjuk, úgy, ahogy addig soha. Mi is nyitottá válunk egy kicsit mindenre, előítéleteink eltűnnek, mérgünk elnéző, megértő mosollyá változik, közönyünket tágra nyílt szemek váltják föl. Kosztolányi így fordul nemcsak emberek, de növények, állatok és a természet élettelen részei felé is. Erre láthatunk példát Zsivajgó természet című írásában. Ez a kis könyv egyes állatok, növények, ásványok ill. drágakövek pár soros vallomását tartalmazza, melyben önmagukról beszélnek az embernek. Néhol vitatkoznak velünk, vagy számon kérik tőlünk velük kapcsolatos félremagyarázásainkat, máshol egyszerűen csak felvilágosítást adnak magukról, bemutatkoznak. Mindezt persze nagyszerű humorérzékkel és változatos stílusban teszik. Ha már ők annyiszor voltak kénytelenek hallani róluk alkotott véleményünket, hallgassuk meg most végre mi is őket – Kosztolányi tolmácsolásában, és Majlinger Diána előadásában.

(10/01) Virágok beszéde — Előadja: Majlinger Diána

(10/02) Fák beszéde — Előadja: Majlinger Diána

(10/03) Állatok beszéde — Előadja: Majlinger Diána

(10/04) Madarak beszéde — Előadja: Majlinger Diána

(10/05) Bogarak beszéde — Előadja: Majlinger Diána

(10/06) Rovarok beszéde — Előadja: Majlinger Diána

(10/07) Lepkék beszéde — Előadja: Majlinger Diána

(10/08) Gyümölcsös-kosár — Előadja: Majlinger Diána

(10/09) Ásványok beszéde — Előadja: Majlinger Diána

(10/10) Drágakövek beszéde — Előadja: Majlinger Diána

Posted in klasszikus, szépirodalom | Címkézve: , , | Leave a Comment »

Kosztolányi Dezső: Fürdés

Posted by ambrusa - 2012. szeptember 05.

Szerző: Kosztolányi Dezső | Előadja: GyuFa
Megjelent: Kosztolányi Dezső összes novellája. Helikon, Budapest, 1994
A felvétel készült: 2011. február 15.
A szöveg elérhető a MEK-en: http://mek.niif.hu/00700/00746/00746.htm#4
Játékidő: 00:15:50 | Bitráta: 128 kbps / 44 kHz / stereo

Fehéren sütött a nap. Mint amikor éjjel fényképeznek és villanóport gyújtanak, úgy izzott a balatoni fürdőhely a verőfényben. A meszelt kunyhók, a kukoricagórék, a homok keretében minden fehérnek látszott. Még az ég is. Az akácfák poros lombja pedig olyan fehér volt, akár az írópapír. Fél háromra járt. Suhajda ezen a napon korán ébredt. Lejött a tornác lépcsőjéről, a nyaraló udvarában levő parasztkertbe…

Posted in klasszikus, szépirodalom | Címkézve: , , | Leave a Comment »

Kosztolányi Dezső: A kulcs

Posted by ambrusa - 2012. szeptember 05.

Szerző: Kosztolányi Dezső | Előadja: GyuFa
Megjelent: Kosztolányi Dezső összes novellája
Helikon, Budapest, 1994
A felvétel készült: 2011. február 13.
A szöveg elérhető a MEK-en: http://mek.oszk.hu/00700/00747/00747.htm#12
Játékidő: 00:12:13 | Bitráta: 128 kbps / 44 kHz / stereo

Egy tízéves kisfiú bemegy a hivatalba, s az illeték-osztályon megkeresi édesapját. Életében először jár itt, ám nagyot csalódik. Édesapja egy eldugott sarokban, egy kicsinyke asztalnál végzi igen fontos hivatali munkáját. Közli vele, hogy a kamrakulcsért jött, mert azt édesanyja otthon nem találja. Mialatt Takács István előkotorja zsebeiből a kamrakulcsot, felettesének és munkatársainak jelenlétében megszidja fiát, s pusztán azért, mert zavarni merte munkájában, elmondja róla, hogy hanyag, lusta, rossz tanuló.

Posted in klasszikus, szépirodalom | Címkézve: , , | 1 Comment »

Kosztolányi Dezső: Egy és más az írásról

Posted by ambrusa - 2012. augusztus 30.

Szerző: Kosztolányi Dezső | Előadja: GyuFa
Megjelent: Pesti Hirlap, 1932. november 27. | A felvétel készült: 2012
Játékidő: 00:08:16 | Bitráta: 56-128 kbps / 44 kHz / stereo

Munkád kitűnő. Talán csak egyet kifogásolnék. Néha túlságosan kielégít. Jobb volna, ha kissé éhesen bocsátanál el. Az írást is akkor kell abbahagyni, mint az evést: amikor leggjobban esik. Tehát ahol szükségét látod, húzz egyet-mást. Hogy mit? Ilyesmire bajos felelni. A mi mesterségünkben rombolni annyi, mint alkotni.

Posted in klasszikus, szépirodalom | Címkézve: , , | Leave a Comment »