Mindenkinek van hangja! Olvass fel Te is!

Önkéntes felolvasások weblapja. Csatlakozz!

Archive for 2012. december

2012 in review

Posted by ambrusa - 2012. december 31.

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

600 people reached the top of Mt. Everest in 2012. This blog got about 5,000 views in 2012. If every person who reached the top of Mt. Everest viewed this blog, it would have taken 8 years to get that many views.

Click here to see the complete report.

Posted in hír | Leave a Comment »

Sztakó Krisztina: Hódolat a Kisjézusnak

Posted by ambrusa - 2012. december 24.

Szerző: Sztakó Krisztina | Előadja: Sztakó Krisztina
A felvétel készült: 2012 | Játékidő: 00:04:55 | Bitráta: 128 kbps / 44 kHz / stereo

Oh, te kisded, ki születtél istállóban, / Feküdtél jászolban, rongyokba takartan, / Alig lőn helyed a nagy világban. // Csillag vezérelt hozzád bölcseket, / Pásztorokat mezőről angyal vezetett, / Ajándékot hoztak és hódoltak előtted. // S ím, csöpp csecsemő, én is eljöttem. / Nagy utat bejártam, sokszor eltévedtem, / De talán most, ma, itt célhoz értem. // Szégyelem Uram, de nem hoztam semmit, / Sem pénzt, sem aranyat, sem hamis talmit. / Bizony, Uram, üres kézzel állok itt! // De nem üres szívvel jöttem! / Amit adtál, megőriztem, / Óvtam, gyarapítottam, nevelgettem. // S ím, itt vagyok, hogy számot adjak neked. / Térdet és fejet hajtok előtted, / Mert hatalmas vagy te, csöpp kisded. // Szívembe rejtettem minden kincset, / Hát fogadd el és áld meg őket, / Hogy tovább vigyem és gyarapítsam mindet. // Az első ajándékom, mit rejt szivem, / Gyenge és sokszor megtépázott hitem, / Mely téged éltet és hozzád köti éltem. // Bíz nem adtál könnyű, gondtalan életet, / Ostoroztál, gyötörtél, adtál könnyeket, / De azok csak elmélyítették bennem a hitet. // Mikor elvettél, adtál, ha adtál elvettél, / De te tudod, hogy mit miért tettél / És én hiszem, mindent az én javamra cselekedtél! // Rejt a szívem még erőt és vas akaratot, / Elviselni a jót, a rosszat: a mindennapot. / Megélni a fájdalmat és a boldogságot. // Adtad, hogy kűzdjem végig az életet, / Járjam az utam, bolyongjam ösvényeimet, / Hogy bírjam cipelni saját keresztemet. // Ha sárba bukom, felállok, / Egy erő és egy akarat vagyok, / Ahogy te akarod, Uram, úgy akarok! // Még egy kincset rejt szivem, / Uram, ezt is lábad elé teszem, / Ez a legszebb: a szeretetem. // Ezt óvtam, ezt vigyáztam félve, / Hogy a gonosz, a rossz be ne szennyezze, / Hogy az élet vihara el ne tépje. // Mert ez az, amelyből az élet fakad, / Ez az, amelyet hírdet szavad, / Mert a szeretet te vagy, magad. // Uram, e kincseket lábad elé teszem: / Hitem, erőm, akaratom és szeretetem. / Fogadd el, mert én megőriztem. // Fogadd el és áld meg őket, / Segíts, hogy tovább vihessem mindet, / Segíts, hogy megőrizzem a kincset! // Uram, add, hogy erős legyen hitem, / Hogy hadd higyjem, fogod a kezem, / Hogy bármily nehéz is az életem, // Mindig ott leszel velem, / Végigkisérsz életemen / És soha, soha el nem hagysz engem! // Add Uram, mindig legyen elég akarásom, / Legyen erőm, bárhogy alakuljon sorsom, / Felállni mindig tudjak, akárhányszor elbukom. // Add, tiéddel egy legyen erőm és akaratom, / Hogy járjak mindig a te utadon, / Hogy róla semmi le ne tántorítson! // Szeretetet adj Uram, sokkal többet, / Hogy szeretni tudjam azt is, aki nem szeret, / Hogy szívembe ne férkőzzék soha harag vagy gyűlölet! // Hogy bármit hozzon az élet, / Mindig áldani tudjam nevedet, / És mindig legyen bennem elég szeretet! // Uram, hallgasd meg könyörgésemet, / Engedd, hogy egy életen át foghassam kezed! / Adj elég erőt, akaratot, hitet! // Add, hogy az úton a szeretet / Vezérelje minden lépésemet! / Kisded Jézus, hallgasd meg könyörgésemet! // Ammen

Sztakó Krisztina: Hódolat a Kisjézusnak — Előadja: a szerző

Posted in szépirodalom | Címkézve: , , | Leave a Comment »

Arany János: A walesi bárdok (1857)

Posted by ambrusa - 2012. december 23.

Szerző: Arany János (1817-1882) | Előadja: Skorpio
Megjelent: Verstár’98. Arcanum, Budapest, 1998
A szöveg elérhető a MEK-en: Mek.oszk.hu/00500/00597/html/vs185305.htm#55
A felvétel készült: 2012 | Játékidő: 00:06:34 | Bitráta: 192 kbps / 44 kHz / stereo

E mű, Arany János egyik talán legismertebb, leghíresebb alkotása. Keletkezésének különös történelmi háttere volt. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kegyetlen leverése után következett hazánkban a Bach-korszak. Az ország vérben állt, a nép rettegett a megtorlástól és gyűlölte az osztrákokat. Nem bocsátotta meg Ferenc Józsefnek az aradi tizenhármat. 1857-ben az ifjú osztrák császár első ízben jött Magyarországra, és az ország legnagyobb költőjét, Arany Jánost kérték fel, hogy írjon egy dicsőítő verset az uralkodóhoz. A költőben még élt barátja, Petőfi Sándor emléke, aki a hazáért halt hősi halált, így visszautasította a felkérést.

A walesi bárdok jellegzetes ballada. A történet kettős tragédiával ér véget: a vértanúhalált halt bárdok tragédiája és a bűnhődő királyé. Így talán jobban illett a balladák komor hangulatához. Sok párbeszéd szerepel a műben, ezáltal töredékessé válik, ami fokozza a drámai hatást. A sok élőszavas beszéd drámaivá teszi (akárcsak egy színházi dráma), a ballada líraiságát a kavargó érzelmek adják.

Legfontosabb költői eszköze a fokozás, a különböző részek között az ismétlődő szavak növelik a feszültséget a művön belül. Arany e művét ugyanabban a versformában írta, mint Vörösmarty a Szózatot. A versszakok két három- és két négylábas sorból állnak, ahol a jambus verslábak spondeusokkal váltakoznak. Ez egy bizonyos lüktetést és darabosságot kölcsönöz a balladának, amitől még jobban érezhetővé válik a drámai hatás. Csak a páros sorok rímelnek, viszont sok belső rímet is találunk: „Körötte csend, amerre ment…” Egy másik pontján a műnek a szórendet cseréli fel.

Posted in klasszikus, szépirodalom | Címkézve: , , | Leave a Comment »

Shakespeare, William: szonettek (részletek)

Posted by ambrusa - 2012. december 22.

Szerző: Shakespeare, William (1564?-1616) | Fordító: Szabó Lőrinc (1900-1957)
Előadja: Skorpio | A felvétel készült: 2012
Megjelent: William Shakespeare: Szonettek. Szukits, Szeged, 1993
A szöveg elérhető a MEK-en: Mek.oszk.hu/00400/00494/00494.htm
Játékidő: 00:06:54 | Bitráta: 128 kbps / 44 kHz / stereo
Megjegyzés: A felvételen a LII, LIII, LXXV, LXII, LXIII, LXXIV és LXXXVII szonettek hallhatóak.

A shakespeare-i szonett a petrarcai szonetthez hasonlóan 14 sorból áll. Az első 12 sor egyben van, és az utolsó 2 sor van külön úgynevezett strófatagolás nélküli változat (az utolsó 2 sort beljebb írják). Az első 12 sor részletesen kifejt egy gondolatot, s ezt az utolsó 2 sor összefoglalja. Uralkodó sorfajta: hangsúlyos, jambikus lejtésű, 10 vagy 11 szótag van egy sorban. Rímképlete: abab — cdcd — efef — gg. Shakespeare 154 szonettet írt. (Wikipédia)

Posted in klasszikus, szépirodalom | Címkézve: , , | Leave a Comment »

Krúdy Gyula: Jézuska csizmája (Hangoskönyv)

Posted by ambrusa - 2012. december 20.

Szerző: Krúdy Gyula (1878-1933) | Előadja: ambrusa
Megjelent: Krúdy Gyula: Jézuska csizmája – Krúdy Gyula karácsonyi írásai Noran, Budapest, 2003
Játékidő: 01:21:00 (81:00) | Bitráta: 192 Kbps / 48 mHz / Stereo

Posted in klasszikus, szépirodalom, video | Címkézve: , , | Leave a Comment »

Ambrus Attila József: Az utolsó nap

Posted by ambrusa - 2012. december 20.

Szerző: Ambrus Attila József [José Alexander Nogueira] (1967-    ) | Előadja: ambrusa
Megjelent: Ambrus Attila József (szerk.): Új Galaxis, Pécs, 2003/1. szám, 127. o.
A felvétel készült: 2012. december 20.
Játékidő: 00:03:22 | Bitráta: 192 kbps / 48 kHz / stereo

Mr. Freeman ránézett az asztalára, majd átlapozta kissé megrongyolódott naptárát. Komótosan rágyújtott pipájára, közben egy fehér lapot vett elő íóasztala fiókjából. Kinézett a szemközti ablakon az utcára. Semmi sem mozdult. Az utcák napok óta kihaltak voltak. Mélyeket szippantott az illatos dohánnyal megtömött csontpipából. Ízlelgette, közben karosszékében lassú, ütemes, hintázó mozdulatokkal ringatta elfáradt testét.

Ambrus Attila József: Az utolsó nap (Előadja: ambrusa)

Posted in sci-fi | Címkézve: , , | Leave a Comment »